VIA CARGO


  • Transport kolejowy i drogowy
  • Udostępnianie specjalistycznego taboru kolejowego
  • Logistyka portowa
  • Przeładunki i składowanie towarów
  • Transport intermodalny

VIA CARGO TECHNIKA


  • Serwis taboru kolejowego
  • Dystrybucja kół monoblokowych produkcji Vyksa
  • Sprzedaż nowych i regenerowanych części zamiennych
  • Sprzedaż wagonów kolejowych
  • Produkcja i regeneracja zestawów kołowych