Via Cargo S.A.


ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Tel.: +48 22 833 44 49
Tel.: +48 22 569 80 80
Fax: +48 22 398 72 64
E-mail: via@viacargo.pl
Internet: www.viacargo.pl
NIP: 526-282-17-69
NIPEU: PL5262821769
REGON: 015894336
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350021
Kapitał Zakładowy: 206.000,00 PLN

Via Cargo Logistics GmbH


Katernberger Strasse 107
D-45327 Essen
Tel: +49 201 319 7483 1
Fax: +49 201 319 7483 3
E-mail: via@viacargo.de
Internet: www.viacargo.de
NIPEU: DE264495073
Amtsgericht Essen; HRB 21296
Kapitał zakładowy: 215.000 EUR

Via Cargo Technika Sp. z o.o.


ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Tel.: +48 22 833 44 49
Tel.: +48 22 569 80 80
Fax: +48 22 398 72 64
E-mail: technika@viacargo.pl
Internet: www.viacargo.pl
NIP: 1181981030
NIPEU: PL1181981030
REGON: 141694051
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000319429
Kapitał Zakładowy: 25.500 PLN