Logistyka i spedycja


Oferujemy szeroki wachlarz usług transportowych i spedycyjnych opartych o przewoźników narodowych i prywatnych:

  • Dobór, zamawianie i wynajem środków transportu
  • Uzyskiwanie pozwoleń transportowych
  • Uzgadnianie warunków przewozu z kolejami europejskimi
  • Organizacja transportu na całej trasie przewozu
  • Przeładunki, konfekcjonowanie towarów
  • Monitoring przewozów
  • Odprawy celne, ubezpieczenia
  • Magazynowanie i dystrybucja
  • Łączenie różnych rodzajów transportu w spójną całość
  • Uzupełniające usługi logistyczne

Via Cargo S. A. w Warszawie informuje, że do  realizacji przez Via Cargo S.A. w Warszawie usług organizacji przewozu towarów w zakresie spedycji krajowych i międzynarodowych do wszystkich umów zawartych ze zleceniodawcami (klientami) zastosowanie mają Warunki Świadczenia Usług i Odpowiedzialności Spedytora Via Cargo SA w Warszawie dostępne poniżej:


Pobierz Warunki Świadczenia Usług i Odpowiedzialności Spedytora