Osprzęt wózka Y25

OSPRZĘT WÓZKA Y25

Podstawowym elementem każdego wózka jest jego rama, zwana też ostojnicą, która wsparta jest sprężyście na zestawach kołowych poprzez więzy łożyskowe, czyli łożyska główne (maźnice), układy prowadzenia zestawów kołowych i usprężynowanie I-ego stopnia. W ramie mieszczą się wszystkie mechanizmy i urządzenia wózków, takie jak elementy mechaniczne wózka, służące do przenoszenia sił pociągowych, amortyzacji drgań, prowadzenia zestawów kołowych itp. oraz zespoły napędowe i elementy układu hamulcowego.
 
Rama wózka musi być wytrzymała na obciążenia statyczne i dynamiczne. Musi być dostatecznie sztywna i możliwie lekka. Jej kształt jest zależny od liczby zestawów kołowych oraz ich prowadzenia, typu układu przenoszenia sił pociągowych, sposobu usprężynowania, rodzaju zastosowanych układów napędowych i hamulcowych, prędkości konstrukcyjnej itp.
 
Ramy wózków wiążą w jedną całość konstrukcyjną zestawy kołowe, zespoły napędowe i zespoły hamulcowe. Konstrukcja ram decyduje o bezpieczeństwie jazdy i niezawodności całego pojazdu.
Ramy odpowiadają też, jak było wcześniej wspomniane, za wsparcie nadwozi oraz pośredniczą w przenoszeniu na nie sił pociągowych – są elementami pośredniczącymi między zestawami kołowymi, a nadwoziem.
 
Prowadzimy sprzedaż i serwis ram oraz osprzętu:
 
• Ramy nowe i staroużyteczne (po badaniach na wichrowatość)
• Sprężyny
• Ślizgi
• Gniazda czopów skrętu
 
Po ofertę zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym!

skontaktuj się z nami
wyślij do nas wiadomość, a nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

  VIA CARGO S.A.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  Komunikacja z Akcjonariuszami
  Klauzula RODO

  VIA CARGO TECHNIKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  HSL POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: hsl@hsl.pl
  Internet: www.hsl.pl