Urządzenia cięgłowo-zderzne

URZĄDZENIA CIĘGŁOWO-ZDERZNE

Urządzenia cięgłowe to elementy związane z przenoszeniem sił pociągowych oraz utrzymywaniem połączenia mechanicznego pojazdów, które zabudowywane są w czołownicach w osi wzdłużnej ostoi. Po ich bokach natomiast montowane są urządzenia zderzakowe odpowiedzialne za prowadzenie pojazdów składu pociągu i łagodzenie sił zderzanych, co zapewnia spokojność biegu składu pociągu.

Urządzenia cięgłowe

W skład urządzenia cięgłowego wchodzi:

Hak cięgłowy, czyli element bezpośrednio realizujący połączenie sprzęgiem. Rozróżnia się cztery rodzaje haków: A, B, C i D. Dany rodzaj stosuje się w zależności od przeznaczenia i typu urządzeń cięgłowych (nawskrośne/nienawskrośne). Przykładowo haki rodzaju D stosuje się w lokomotywach, a haki rodzaju C w wagonach osobowych i towarowych z urządzeniami cięgłowymi nienawskrośnymi.
Prowadnik haka cięgłowego, czyli element odpowiedzialny za podtrzymanie i prowadzenie w płaszczyźnie poziomej haka cięgłowego podczas jazdy. Występują różne rodzaje prowadników dostosowane do konstrukcji pojazdów.
Amortyzator, czyli element służący do amortyzacji (redukcji szarpnięć) urządzenia cięgłowego, mający bezpośredni wpływ na stan techniczny taboru, płynność i komfort jazdy. W pojazdach starego typu stosowane były amortyzatory, w których elementem zapewniającym sprężystość były np. sprężyny taśmowe stożkowe, sprężyny pierścieniowe, śrubowe czy też pierścienie gumowe. W obecnych nowoczesnych konstrukcjach amortyzatorów urządzeń cięgłowych stosuje się elementy elastomerowe, czyli tworzywa polimerowe.
Pozostałe elementy, służące do połączenia amortyzatora z hakiem cięgłowym (np.: sprzęgło łubkowe, sworzeń haka, belka urządzenia cięgłowego itp.) oraz do połączenia urządzenia cięgłowego z ostoją (śruby, nakrętki, zawleczki itp.).

Sprzęg śrubowy

To zespół elementów odpowiedzialnych za utrzymanie połączenia mechanicznego pojazdów kolejowych. Sprzęgi śrubowe wykonywane są wg normy PN-77/K-88160 i charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie siłą o wartości 850kN (czyli 85000 kg), o czym świadczą opisy zamieszczone obok sprzęgów na czołownicach pojazdów. Siła uciągu takiego sprzęgu wynosi maksymalnie 300kN (czyli 30000 kg).

Urządzenia zderzakowe

Realizują prowadzenie pojazdów kolejowych sprzęgniętych ze sobą, utrzymując te pojazdy w odpowiedniej odległości od siebie oraz łagodzą działanie sił wzdłużnych, występujących podczas jazdy. Siły wzdłużne są wywoływane przez siłę pociągową, a więc podczas ruszania, jazdy i hamowania. Jednym z przykładów działania sił wzdłużnych jest tzw. nabieganie pojazdów na siebie. Duże wartości sił wzdłużnych występują podczas procesu rozrządzania wagonów, gdy następuje dojeżdżanie wagonów do siebie czy przy gwałtownych zmianach szybkości jazdy.
Zderzaki przejmują więc w sposób elastyczny siły, które powstają w powyżej opisanych sytuacjach, wpływając tym samym na spokojność biegu składu pociągu. Ich praca wpływa bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo podróżowania. W powszechnym użyciu są zderzaki tulejowe. Ich podstawowe elementy budowy przez lata nie zmieniły się – składają się z tulei, pochwy zderzakowej, tarczy i płyty zderzakowej.

Prowadzimy sprzedaż wszystkich opisanych powyżej komponentów.

Po ofertę zapraszamy do naszego przedstawiciela handlowego!

skontaktuj się z nami
wyślij do nas wiadomość, a nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

  VIA CARGO S.A.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  Komunikacja z Akcjonariuszami
  Klauzula RODO

  VIA CARGO TECHNIKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  HSL POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: hsl@hsl.pl
  Internet: www.hsl.pl