Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami VIA CARGO S.A.

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji VIA CARGO S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

Zarząd VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350021,  REGON: 015894336, NIP: 5262821769, kapitał zakładowy w wysokości 206 000,00 ZŁ (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Biuro Zarządu Spółki mieści się w siedzibie Spółki, tj. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

 

Warszawa, dnia 29.10.2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji VIA CARGO S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

Zarząd VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350021,  REGON: 015894336, NIP: 5262821769, kapitał zakładowy w wysokości 206 000,00 ZŁ (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Biuro Zarządu Spółki mieści się w siedzibie Spółki, tj. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

 

Warszawa, dnia 17.11.2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji VIA CARGO S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

Zarząd VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350021,  REGON: 015894336, NIP: 5262821769, kapitał zakładowy w wysokości 206 000,00 ZŁ (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Biuro Zarządu Spółki mieści się  w siedzibie Spółki, tj. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Warszawa, dnia 7.12.2020 r.

 

Czwarte wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji VIA CARGO S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

Zarząd VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350021,  REGON: 015894336, NIP: 5262821769, kapitał zakładowy w wysokości 206 000,00 ZŁ (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Biuro Zarządu Spółki mieści się  w siedzibie Spółki, tj. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

 

Warszawa, dnia 30.12.2020 r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy

do złożenia dokumentów akcji VIA CARGO S.A. w związku z obowiązkową dematerializacją akcji

Zarząd VIA CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350021,  REGON: 015894336, NIP: 5262821769, kapitał zakładowy w wysokości 206 000,00 ZŁ (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązku z art. 16  ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Biuro Zarządu Spółki mieści się  w siedzibie Spółki, tj. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

skontaktuj się z nami
wyślij do nas wiadomość, a nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

  VIA CARGO S.A.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  Komunikacja z Akcjonariuszami
  Klauzula RODO

  VIA CARGO TECHNIKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  HSL POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: hsl@hsl.pl
  Internet: www.hsl.pl