VIA CARGO S.A.
Andrzej Niezgoda

Prezes Zarządu
e-mail: niezgoda@viacargo.pl

Andrzej Lewczuk

Wiceprezes Zarządu
e-mail: lewczuk@viacargo.pl

Anna Maliszewska

Prokurent
e-mail: maliszewska@viacargo.pl

VIA CARGO TECHNIKA
Andrzej Niezgoda

Prezes Zarządu
e-mail: niezgoda@viacargo.pl

Janusz Kuś

Wiceprezes Zarządu
e-mail: kus@viacargo.pl

Justyna Oślizło

Prokurent
e-mail: oslizlo@viacargo.pl

HSL POLSKA
Andrzej Niezgoda

Wiceprezes Zarządu
e-mail: a.niezgoda@hsl.pl

Andrzej Lewczuk

Wiceprezes Zarządu
e-mail: a.lewczuk@hsl.pl

skontaktuj się z nami
wyślij do nas wiadomość, a nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

  VIA CARGO S.A.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  Komunikacja z Akcjonariuszami
  Klauzula RODO

  VIA CARGO TECHNIKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: via@viacargo.pl
  Internet: www.viacargo.pl

  HSL POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Duchnicka 3
  01-796 Warszawa
  Tel.: +48 22 569 80 80
  E-mail: hsl@hsl.pl
  Internet: www.hsl.pl