VIA CARGO S.A.
Andrzej Niezgoda

Prezes Zarządu
e-mail: niezgoda@viacargo.pl

Andrzej Lewczuk

Wiceprezes Zarządu
e-mail: lewczuk@viacargo.pl

Anna Maliszewska

Prokurent
e-mail: maliszewska@viacargo.pl

VIA CARGO TECHNIKA
Andrzej Niezgoda

Prezes Zarządu
e-mail: niezgoda@viacargo.pl

Janusz Kuś

Wiceprezes Zarządu
e-mail: kus@viacargo.pl

Justyna Oślizło

Prokurent
e-mail: oslizlo@viacargo.pl

HSL POLSKA
Bartosz Sorokosz

Prezes Zarządu
e-mail: b.sorokosz@hsl.pl

Krzysztof Kuczyński

Wiceprezes Zarządu
e-mail: k.kuczynski@hsl.pl

Andrzej Lewczuk

Wiceprezes Zarządu
e-mail: a.lewczuk@hsl.pl

skontaktuj się z nami
wyślij do nas wiadomość, a nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania.

VIA CARGO S.A.

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Tel.: +48 22 569 80 80
E-mail: via@viacargo.pl
Internet: www.viacargo.pl

Komunikacja z Akcjonariuszami

VIA CARGO TECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Tel.: +48 22 569 80 80
E-mail: via@viacargo.pl
Internet: www.viacargo.pl

HSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Tel.: +48 22 569 80 80
E-mail: hsl@hsl.pl
Internet: www.hsl.pl